Kinderfysiotherapie Marcella Koelewijn

Schrijfproblemen

Het leren schrijven in groep 3 is een ingewikkeld proces.  

Schrijftraining is zeer zinvol bij:  

  • veel last van omkeringen, moeite met het weggetje van de letter, de letterverbindingen
  • moeite met de schrijfhouding en hard drukken op de pen
  • schrijfkramp
  • veel variatie in druk, grootte, richting, snelheid
  • motivatieproblemen (deze zien er vaak uit als concentratieproblemen!!)

Tip: Op zich is een slechte penvatting geen reden voor therapie. Er is geen relatie tussen een slecht handschrift en een slechte penvatting. Er is wel een relatie tussen een slechte penvatting en schrijfkramp!
Tip: Typen pas aanleren wanneer de leesbaarheid van het handschrift niet verandert na adequate begeleiding. Is de typesnelheid lager dan de schrijfsnelheid? Dan de kinderen laten schrijven.
Tip: Het op tempo leren schrijven gaat beter met het gebonden schrift. Met blokletters schrijven kost meer tijd.
 
NB: Spontane beweegvoorkeursrichting naar links
Wij schrijven in Nederland nu eenmaal van de linkerkant naar de rechterkant. In de schrijfbeweging zelf zijn ook veel bewegingen naar links en rechts en van rechts naar links waarbij er ook gecombineerd moet worden met de opgaande en neergaande lijn.
Kinderen die een eigen, spontane beweegvoorkeursrichting hebben naar links in bijvoorbeeld het ordenen of tellen van een rij blokken of bij het tekenen, kunnen veel moeite hebben bij het leren schrijven. Belangrijk is om deze onderliggende stoorzender bij het kind te herkennen en te begeleiden. Heel belangrijk is dat dit gebeurt  zonder een “dit doe ik foutgevoel” bij het kind op te roepen.  De beste periode is in groep 1 en 2 voordat het echte schrijfonderwijs begint.    
NB: Achteruitgang in het handschrift
Gaat uw kind na een aantal jaren schrijfonderwijs in de loop van weken/maanden slechter schrijven? Dat is altijd een reden om naar de huisarts te gaan voor nader onderzoek!! 

   foto schrijven 2foto schrijven 3foto schrijven 4