Kinderfysiotherapie Marcella Koelewijn

Marcella Koelewijn fysiotherapeute

Bij de meeste kinderen is bewegen iets vanzelfsprekends èn het is leuk!
Bij sommige kinderen is fysio ondersteuning gewenst. 
De kinderen komen of via een verwijzing van een arts of specialist of rechtstreeks in de praktijk. Baby’s worden in de regel in de thuissituatie onderzocht en behandeld.
De eerste afspraak is altijd een onderzoek. Het kind mag vertellen, ouders vullen aan. Daarna volgt een bewegingsobservatie, aangevuld met testen.
De behandelingen duren een half uur tot drie kwartier en vinden 1 x per week plaats.
Een verslagje van het onderzoek en de behandeling wordt naar de verwijzer en de ouders gestuurd.
De kosten voor kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandeling worden vergoed door de ziektekostenverzekering van het kind.